top of page

Social Interaction in a (Neuro)-Diverse World

16 jan. 2024

Op dinsdag 16 januari 2024 ontvingen we dr. James Trujillo van de Universiteit in Amsterdam voor een leessessie over zijn onderzoeksaanvraag getiteld: flexibiliteit in communicatief gedrag tussen mensen met autisme en neurotypische mensen, bekeken vanuit het ‘double empathy problem’. Taal bestaat uit meer dan spreken alleen. Zo komen er bijvoorbeeld veel gebaren en gezichtsexpressies bij kijken. Om die reden spreekt men over het gebruik van multimodale taal. Verder wordt onze communicatie ook nog eens aangepast binnen de context en op basis van onze intenties. Vanuit het klinisch onderzoek wordt vaak vermeld dat mensen met autisme problemen hebben met communicatie. Echter, vanuit de ‘double empathy problem’-stelling, suggereert men dat er tussen personen met hetzelfde neurotype geen probleem ontstaat tijdens het communiceren maar wel tussen mensen met verschillende neurotypes. Dit zorgt ervoor dat misverstanden vanuit beide partijen kunnen voortkomen. Om deze hypothese te onderzoeken, stelde dr. Trujillo drie werkpakketten op die we tijdens de leessessie bespraken.

Er werd zeer positief gereageerd op het onderzoeksvoorstel van dr. Trujillo gezien de relevantie van het onderwerp voor zowel mensen met als zonder autisme. Verder beoogt dr. Trujillo een zo participatief mogelijke onderzoeksopzet, hetgeen LAVA vzw uiteraard enkel kan toejuichen. Tot slot werden de opmerkingen vanuit de leessessie om de onderzoeksopzet te optimaliseren goed onthaald en waar nodig voorzien van een verhelderende verklaring. We kijken alvast uit naar de resultaten van zijn onderzoek!

bottom of page