top of page

Het "Double Empathy Problem"

29 nov. 2022

Op dinsdag 29 november hielden we een leessessie met drs. Hannah De Laet van de Explora autisme onderzoeksgroep van UGent. Haar onderzoek betreft het "Double Empathy Problem" zoals voorgesteld door de vooraanstaande Britse autistische onderzoeker Prof. Damian Milton. Hij postuleerde deze theorie als alternatieve verklaring voor waarom men zo vaak een gebrek aan empathie veronderstelt bij autistische personen: een gebrek aan inlevingsvermogen vanwege neurotypische personen richting autisten leidt tot een dubbel empathie probleem waar een verschil in voorkeur van interactie ertoe leidt dat de neurotypische wereld het gebrek aan inlevingsvermogen probeert af te schuiven op de autistische manier van zijn. Hannah zal een aantal experimenten opzetten om te weten te komen of er tussen twee autistische deelnemers minder sprake is van dit probleem dan tussen een autistische/niet-autistisch paar.

 

De 12 deelnemers hadden een zeer stimulerende discussie met Hannah en andere leden van Explora waarin een aantal suggesties werden gedaan door de aanwezige leden van LAVAvzw over zowel het preciseren van haar onderzoeksvraag als over het zo inrichten van de experimenten dat er een helder antwoord kon komen. We houden contact met Hannah in de hoop snel ook de eerste resultaten te bespreken. Van de kant van LAVA was iedereen het erover eens dat dit boeiend én belangrijk onderzoek is.

bottom of page