top of page
Image by Olia Gozha

LAVA Lezingen

Anker 1

De tweede ledendag van LAVA ging door op 12 oktober 2019. Een van de aanwezigen was dr. Sander Van de Cruys. Hij is de bedenker van de HIPPEA theorie voor autisme die gebaseerd is op de meest recente algemene theorie voor menselijke cognitie. Tijdens deze ledendag was er onder de LAVA leden een groot enthousiasme over deze theorie. Immers, ze legt de nadruk in autisme letterlijk op een andere manier van zien, en dit in tegenstelling tot klassieke autisme theorieën die de focus leggen op het stereotiepe beeld van (bijvoorbeeld) gebrek aan empathie. We zagen en zien in de HIPPEA theorie een manier om oorzaak en gevolg eindelijk in de juiste volgorde te zien: van sensoriële andersheid naar het ontwikkelen van uitdagingen binnen een sociale omgeving die georganiseerd is rond neurotypische mensen. Omwille van dit enthousiasme hebben we deze theorie samen met Sander uitgewerkt als een basis om de autistische ervaring scherper voor te stellen naar groepen die autistische talenten beter willen omkaderen (op school, in de werksfeer, ...).

 

We hebben zulke lezingen geproefdraaid bij een type 9 school in het secundair en naar een groep orthopedagogen die werken met autistische personen met een intellectuele beperking. De feedback hierop was erg positief en we bieden deze lezing en bijhorende intervisie dan ook aan aan partijen met interesse. We denken dan specifiek ook aan bedrijven of organisaties waar er enthousiasme is om in de werking betere kansen aan te bieden voor neurodivergente mensen.

 

We gaan hier in dit kort stukje niet dieper op in maar verwijzen graag naar een opname van een discussie over HIPPEA op het LAVA symposium in 2022 met dr Peter Vermeulen en Prof. Ilse Noens. Voor zij die wat meer tijd hebben verwijzen we graag naar het artikel dat verscheen in WTA met verslag van de originele leessessie. Tenslotte linken we voor hen die echt in de diepte willen gaan naar de originele artikels van Sander over HIPPEA (Nederlandstalig-Engelstalig).

 

Heb je interesse in een lezing van LAVA vzw zoals boven besproken, gelieve te mailen naar: info@lavavzw.be

Contact

Volg ons op

LinkedIn_Logo.png
bottom of page