top of page
Image by Olia Gozha

LAVA Scholarship

LAVA-vzw reikt een LAVA-Scholarship uit aan twee onderzoekers met autisme. Met deze prijs willen we in de verf zetten dat autisme en academisch onderzoek niet alleen perfect samen kunnen gaan, maar ook dat dit in een brede waaier van onderzoeksdomeinen gebeurt. 

 

Waarom?

Er bestaan nog veel stereotiepe ideeën rond autisme die gepaard gaan met vooroordelen. Dit zorgt ervoor dat mensen met autisme vaak niet transparant durven zijn over zichzelf of hun diagnose. Daardoor gebruiken ze veel energie om hun autistische kenmerken zo veel mogelijk te compenseren. Soms krijgen onderzoekers met autisme ook minder kansen wanneer ze hun diagnose kenbaar maken. LAVA vzw is ervan overtuigd dat het anders kan.   

 

Het LAVA vzw-Scholarship wil autistische onderzoekers de kans bieden om bij te dragen aan een positieve en genuanceerde beeldvorming over autisme binnen de academische wereld.

 

De winnaar krijgt...

Het scholarship omvat een geldprijs en de mogelijkheid om het onderzoek te presenteren op  een wetenschappelijk symposium. Deze prijs wordt uitgereikt aan een doctoraatsstudent of een junior postdoctoraal onderzoeker. Daarnaast is er ook een aanmoedigingsprijs voor een recent afgestudeerde masterstudent met de ambitie om aan een doctoraatsonderzoek te starten. Deze bedragen dienen aangewend te worden voor wetenschappelijke doeleinden en kunnen variëren naargelang de noden van de student, bvb. een internationale uitwisseling, een congresdeelname, … 

 

Op deze manier wil LAVA vzw onderzoek door autistische onderzoekers in de bloemetjes zetten, met aandacht voor de kwetsbare positie van beginnende onderzoekers. Zo ondersteunt deze prijs hen, ook financieel, om verder door te groeien in hun onderzoekscarrière. LAVA vzw wil zo aanzetten tot meer inclusie binnen wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast belicht de prijs rolmodellen voor academici met autisme en voor anderen die interesse hebben in onderzoek. Tenslotte hoopt LAVA vzw bij te dragen aan een academische wereld waar een autistische identiteit geen drempel, maar een meerwaarde mag zijn.

 

Criteria

Profiel van de kandidaat:

-       De doctoraatsstudent is reeds bezig aan zijn/haar/hun doctoraat OF 

-       De junior post-doctoraal onderzoeker is maximaal in het derde jaar na verdediging van het doctoraat op het moment van de deadline (30 september 2024) OF

-       De masterstudent heeft ambitie om te doctoreren, heeft reeds een promotor en projectvoorstel en zit ofwel in het proces van het voorbereiden van een doctoraatsaanvraag of is wachtende op een aanvraagresultaat (aanmoedigingsprijs)

-       De kandidaat is verbonden aan minstens één Vlaamse universiteit, eventueel gepaard met een samenwerking aan een andere (internationale) universiteit.

-       De naam of namen van de promotoren worden in de aanvraag vermeld met volledige affiliatie.

-       Er zijn geen nationaliteitsvoorwaarden, doch de winnaar(s) geven hun toelichting op het symposium in het Nederlands.

 

Authenticiteit

-       De kandidaat kan bondig vertellen over de betekenis van zijn/haar/hun autismediagnose (en eventuele onderzoeksgerelateerde ervaringen daarmee) op het symposium. Op deze manier kan zij/hij/die fungeren als rolmodel. 

-       De kandidaat schrijft met dit perspectief tevens een korte motivatie waarom die/zij/hij zich kandidaat stelt voor de prijs (max. een halve bladzijde A4, Arial, lettergrootte 11).

 

Duiding van het onderzoek

-       De kandidaat geeft een korte samenvatting van het onderzoek (max. 1 bladzijde A4, Arial, lettergrootte 11).

              o   Onderzoeksonderwerp, hypotheses en maatschappelijk belang

-       De winnaar wordt verwacht om het onderzoek toe te lichten op het Symposium van LAVA vzw begin 2025. De kandidaat houdt deze dag vrij in de agenda nadat deze gecommuniceerd wordt.

 

Gebruik van het scholarship

-       De kandidaat licht toe hoe de geldprijs ingezet zal worden om wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken (max. een halve baldzijde A4, Arial, lettergrootte 11).

 

Praktisch?

De aanvraag (max. 2 pagina’s, zie criteria hierboven, uitgezonderd contactgegevens en affiliatie van de kandidaat) wordt verstuurd naar scholarship@lavavzw.beten laatste op 30 september 2024. Een jury zal de aanvragen zorgvuldig beoordelen. De winnaar van het Scholarship zal persoonlijk op de hoogte gebracht worden in december 2024. Het LAVA-Scholarship zal tijdens het Symposium in maart 2025 officieel uitgereikt worden. De winnaars zullen uitgenodigd worden om hun onderzoek live te presenteren tijdens dit symposium. De andere gerangschikte kandidaten zullen de mogelijkheid hebben om een poster voor te stellen.

bottom of page