top of page

Modulatie van de activiteit van het cerebellum in autisme

4 apr. 2023

Op dinsdag 4 april hielden we onze 20ste leessessie en deze ging over de studie naar de invloed van modulatie van de activiteit van het cerebellum in autisme - kortweg MACA - van doctoranda Beatriz Catoira en prof. dr. Nathalie Vanderbruggen. Beiden zijn verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel.


Recent onderzoek stelde vast dat het cerebellum betrokken is bij ‘mentaliseren’, ook bekend als Theory of Mind: het cognitieve vermogen om mentale toestanden toe te schrijven aan anderen. Dit zou fundamenteel zijn voor het begrijpen en voorspellen van andermans gedrag.

Transcraniële gelijkstroom stimulatie (tDCS) is een niet-invasieve hersenstimulatietechniek die langdurige veranderingen in de prikkeloverdracht en spontane activiteit van de gestimuleerde hersengebieden kan veroorzaken. In de MACA studie wordt onderzocht of tDCS op het rechter posterieure cerebellum het sociale begrip beïnvloedt en welke cerebro-cerebellaire netwerken een rol spelen bij dit proces. Hiervoor willen de onderzoekers 40 mensen werven met een officiële autismediagnose, 40 neurotypische personen zonder psychische stoornissen en 20 mensen met een vermoeden van autisme maar zonder officiële diagnose, die hoog scoren op de Autisme Quotient Vragenlijst. Tijdens de scans krijgen de deelnemers een sociale volgorde taak en een gezichtsherkenningstaak voorgeschoteld. Nadien worden dan verschillende analyses uitgevoerd. Onder meer de effecten van stimulatie ten opzichte van nepstimulatie en de verschillen tussen én binnen de groepen zullen onderzocht worden. Men wil ook netwerken van hersenactiviteit in kaart brengen en eventueel eerdere bevindingen over de verschillen tussen autistische en neurotypische hersenen bevestigen of ontkrachten.


 LAVA vzw dankt de onderzoekers voor een erg interactieve sessie waar ze het doel van de studie kaderden (fundamenteel onderzoek) en de duur van de veranderingen in de hersenen (minder dan een uur). Het verschil in exclusiecriteria voor autistische en neurotypische deelnemers werd verklaard vanuit de moeilijke zoektocht naar voldoende autistische proefpersonen.


 We appreciëren de openheid van de onderzoekers tijdens deze leessessie en danken hen ook voor hun feedback na afloop. LAVA vzw wil graag op de hoogte worden gehouden van de resultaten van het onderzoek.

bottom of page