top of page
Afbeelding1.jpg

Wie is wie?

Dirk Rombaut 

Bestuurder

Dirk is medeoprichter van Passwerk en TRplus. Deze bedrijven zetten mensen met een autismespectrumprofiel momenteel in voor software testing, support processes, softwareontwikkeling, business intelligence en cyber security. Vanaf najaar 2024 is eveneens de dienstverlening rond neuro-inclusiviteit beschikbaar.

Naast zijn functies binnen Passwerk en TRplus is hij bestuurder van Detail, maar eveneens bij andere organisaties al dan niet actief binnen het domein van autisme. Zo is hij lid van het begeleidingscomité ‘personen met een beperking’ van de Koning Boudewijnstichting (KBS), lid en medeoprichter van het bestuurscomité ‘ICT Community for ASD’ van de KBS, lid van de stuurgroep van de school ‘De Lift Education’ in Diest, gespecialiseerd in ICT, voor kinderen met autisme en lid van de adviesgroep van ‘Villa Max’.

bottom of page