top of page

LAVA Leessessies

De ruggengraat van onze werking zijn de leessessies. Deze leessessies hebben tot doel om onze leden in contact te brengen met autisme-onderzoekers in Vlaanderen, en zo de autistische stem in dat onderzoek te laten meeklinken. De sessies zijn zo een van de manieren waarop wij participatief autisme-onderzoek mee vormgeven. Inderdaad, autisme-onderzoekers geven aan dat de feedback van onze leden tijdens deze sessies een sterke invloed heeft op hun onderzoek. Dat kan gaan van het aanpassen van hun experimenten om beter toegankelijk te zijn voor autistische proefpersonen tot het aanpassen van hun onderzoeksvraag zodat het onderzoek beter aansluit bij de effectieve vragen die autistische personen hebben in hun dagelijks leven. We moedigen onderzoekers aan om hun onderzoek zo vroeg mogelijk te delen in onze leessessies omdat de impact in het laatste geval uiteraard het grootst is.

 

Leessessies zijn volledig online. In elke leessessie behandelen we één onderzoek en zijn er een twaalftal LAVA-leden aanwezig. Deze laatsten lezen een tekst aangereikt door de onderzoeker voorafgaand aan de sessie. Tijdens de sessie geeft de onderzoeker nog een korte presentatie van 15 minuten waarna elk LAVA-lid de kans krijgt om opmerkingen of vragen te formuleren. Aan het einde van de sessie is er ruimte voor groepsdiscussie en kan de onderzoeker al een eerste reflectie over de impact van de sessie op het onderzoek meenemen.

 

Hieronder vind je meer over de leessessies die we in het verleden al hadden en vind je ook de links naar de teksten die we er eventueel over publiceerden. Heb je interesse in het bijwonen van een leessessie: dat kan alleen als je lid (en dus autistisch) bent, zie het contactformulier waar je je lidmaatschap kan aanvragen.

 

Heb je interesse om als autisme onderzoeker je onderzoek voor te stellen en te bespreken in een leessessie: neem contact op met: academic@lavavzw.be

16 jan. 2024

Social Interaction in a (Neuro)-Diverse World

24 okt. 2023

Autisme op het werk

3 okt. 2023

The Human Spectrum

4 apr. 2023

Modulatie van de activiteit van het cerebellum in autisme

29 nov. 2022

Het "Double Empathy Problem"

19 mei 2021

De stressdrempel verlagen voor adolescenten met autisme

26 okt. 2020

Autisme en werkgelegenheid

26 mei 2020

Autistic Burnout

28 apr. 2020

Autismeonderzoek en genderidentiteit en -binariteit

bottom of page