top of page

Autisme op het werk

24 okt. 2023

Verslag leessessie LAVA23 – Autisme op het werk – Research[X]Design


In de leessessie van 24 oktober over autisme op het werk stelde de onderzoeksgroep Research[x]Design van de KU Leuven twee gerelateerde onderzoeksvoorstellen voor aan 10 LAVA leden. Het onderzoek gaat over architecturale aspecten die het werkleven van mensen met autisme beïnvloeden. Daarover willen de onderzoekers zowel mensen met als zonder autisme spreken. Daarnaast zullen er sensoren en observaties op de werkplek worden gebruikt.


Het advies om genoeg diversiteit mee te nemen in hun onderzoek werd door de onderzoekers met veel zorg genoteerd. Dit betreft zowel diversiteit binnen de deelnemersgroep als binnen de onderzochte werkomgevingen. Tijdens de bespreking werd ruim in gegaan op de definitie van deelnemersgroepen: mensen met de diagnose autisme vs. mensen die zich als autistisch identificeren (zonder diagnose), mensen die zich als neurodivers identificeren vs. neurotypische mensen, hoogsensitieve personen, personen uit de LGBTQ+ gemeenschap, enz.


Het onderzoek gaat over alle architecturale aspecten van het werk. Dit leidde de LAVA leden tot adviezen om zeker ook ruimer onderzoek te doen dan de typische bureauomgeving. We dachten hierbij ook aan refter, gang, vergaderruimte, parking, … maar ook aan andere types werkomgevingen zoals pakjesdiensten, technische installateurs, zorginstellingen (ziekenhuis, WZC’s, …), taxichauffeurs, scholen, enz.

De diversiteit van deze mensen en werkplekken kan tot een grote diversiteit aan inzichten leiden, die de onderzoekers via hun mixed method aanpak willen capteren. Hierbij verwachten LAVA leden inzichten in zowel sensorische aspecten (over- en ondergevoeligheden) als in sociale aspecten en voorspelbaarheid. De onderzoekers zullen hierbij ook aandacht hebben voor de prikkels zoals ze subjectief ervaren worden door personen, naast de input van meetinstrumenten. Daarnaast willen ze ook inzichten verzamelen van mensen uit de werkcontext zoals andere medewerkers en jobcoaches, waarbij ze nauwkeurig aandacht zullen houden bij de eventuele non-disclosure wensen van elke deelnemer met autisme.

We kijken alvast met veel interesse uit naar de aanbevelingen, uit dit onderzoek, voor zowel een auti-vriendelijkere werkplekken als voor inclusieve architecturale standaarden die neurodiversiteit ondersteunen.


Making room for autism at work (3E230452)


The role of the built environment in (un)supportive working conditions: Learning from experiences on the autism spectrum (3E230438)


bottom of page