top of page

Autistic Burnout

26 mei 2020

In haar vergadering van 26 mei 2020 besprak LAVA een artikel over late autistische burn-out1 en formuleerde van daaruit ideeën inzake onderzoek rond autistische burn-out2.


De leden van LAVA zijn van oordeel dat autistische burn-out zoals beschreven in het artikel een heel herkenbaar fenomeen is dat meer aandacht verdient, zowel op maatschappelijk vlak als in de klinische praktijk.


Vele volwassenen met een autistische burn-out herkennen hun problemen niet in de beschrijvingen van een typische (o.a. werkgerelateerde) burn-out of van depressie. Ze ervaren eerder een uitvallen door te veel chronische stress om stand te houden in het leven en door te veel verwachtingen waaraan ze niet (meer) kunnen voldoen. Het gaat daarbij om gehele en langdurige uitputting, verlies van vaardigheden en grotere prikkelgevoeligheid, geïnduceerd door de verwachtingen in de verschillende levensdomeinen samen.

Voor velen volgt pas na een lange periode van zoeken de oorzaak aan de basis van hun uitvallen: autisme. Deze zoektocht heeft dan meestal al veel leed veroorzaakt voor de betrokkene en diens omgeving. Er worden veel verkeerde diagnoses gesteld, de klassieke aanpak bij burn-out of depressie levert geen resultaat, suïcide(gedachten) komen frequent voor.


Wanneer symptomen die aanleiding geven tot een autistische burn-out eerder herkend zouden worden, zou een diagnose autisme eerder kunnen gesteld worden en zou op die manier zelfs een autistische burn-out vermeden kunnen worden. Er zou in elk geval veel tijd en leed bespaard worden.


De leden van LAVA pleiten daarom, naast algemene maatschappelijke sensibilisering rond autisme, voor meer psycho-educatie en voor meer bekendmaking bij artsen en therapeuten door onder andere specifieke vormingsmodules over autistische burn-out. Deze modules moeten de zorgverleners in staat stellen de signalen van autistische burn-out beter te herkennen, zodat, wars van bestaande stereotiepe beelden rond autisme, autisme kan aangereikt worden als mogelijke verklaring voor aanhoudende problemen.


1) RAYMAKER, D. e.a.. “Having All of Your Internal Resources Exhausted Beyond Measure and Being Left with No Clean-Up Crew”: Defining Autistic Burnout. Autism in Adulthood, volume 2, number 2, 2020.


2) Met dank aan prof. dr. Ilse Noens (KUL) voor de inleiding bij het thema.


bottom of page