top of page

Autisme Dynamisch Bekeken

LAVA organiseert samen met het Autism Ethics Network een studiedag op 4/4/19 (details, zie “verder lezen”).

Volwassenen met autisme zijn uiteraard erg welkom dus aarzel niet om dit te delen in je fysieke en virtuele netwerk.

Als jullie er niet bij kunnen zijn maar vragen hebben m.b.t. onderstaande topics, kunnen jullie deze in de comments achterlaten. We doen ons best om dit aan bod te laten komen tijdens de discussie.


04/04/2019: Autisme dynamisch bekeken (Universiteit Antwerpen)

Deze studiedag wordt mede georganiseerd door de Lees- en Adviesgroep Volwassenen met Autisme (LAVA) en financieel gesteund door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek van Vlaanderen (FWO).

Sanneke de Haan, Jezelf zijn in de psychiatrie. Kris Evers, Levenskwaliteit bij personen met autisme. Leni Van Goidsenhoven, Autisme als meerduidig en dynamisch fenomeen.


De studiedag vindt plaats van 13:30 to 17:30 op de Stadscampus Universiteit Antwerpen: lokaal D.014.

De studiedag is gratis. Gelieve te registreren via mail naar: jo.bervoets@uantwerpen.be.


Korte inhoud van de presentaties/Korte biografie van de presentatoren:


Sanneke de Haan (Universiteit Tilburg): Jezelf zijn in de psychiatrie.


Het krijgen van een diagnose van een psychiatrische aandoening kan effect hebben op hoe je je tot jezelf verhoudt, en tot je verleden en je toekomst, en op hoe anderen zich tot jou verhouden. Wat zegt de diagnose over mij? In hoeverre word ik er wel of niet door bepaald?

Korte bio: Sanneke de Haan is postdoctoraal onderzoeker aan de “School of Humanities” van de Universiteit Tilburg. Sanneke behaalde haar PhD in de filosofie in Heidelberg en werkte aan de Universiteit Amsterdam op Obsessief-Compulsieve Stoornissen en aan de Humboldt Universiteit van Berlijn op de grenzen van neuroreductionisme in psychiatrie.


Kris Evers (KU Leuven): Levenskwaliteit bij personen met autisme.


Hebben mensen met autisme een lagere levenskwaliteit dan mensen zonder autisme? Welke factoren hangen samen met een hogere levenskwaliteit bij personen met autisme? Hoe wordt levenskwaliteit gemeten?

Op basis van een literatuurstudie probeer ik een antwoord te formuleren op bovenstaande vragen. Tijdens de discussie sta ik graag stil bij het belang van levenskwaliteit, maar ook bij de tekortkomingen in de huidige conceptualisatie én meting van levenskwaliteit.

Korte bio: Kris Evers is postdoctoraatsonderzoeker aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek en Leuven Autism Research (LAuRes) van KU Leuven. Daarnaast is Kris als klinisch psychologe verbonden aan het Expertisecentrum Autisme Leuven (UPC-KU Leuven).


Leni Van Goidsenhoven (UAntwerpen): Autisme als meerduidig en dynamisch fenomeen.


Het dominant biologische discours over autisme heeft ethische implications. Enerzijds is het verontschuldigend voor betrokkenen en hun omgeving. Anderzijds riskeren we dat een al te simplistische biologische benadering de ervaringen en verhalen van autistische personen opzij schuift ten voordele van het vinden van oorzaken en behandelingen.

Ik onderzocht hoe de verhalen van autistische mensen op zoek gaan naar een alternatief discours over autisme, eentje waarin er meerdere betekenislagen en dynamieken zijn in autisme. Eerder dan het bekijken van autisme als een fout in genen of het brein, zien we het verschijnen als een fenomeen in interactie met de context, als betekenisvolle reactie op de omgeving.

Korte bio: Leni Van Goidsenhoven promoveerde aan de KU Leuven met haar proefwerk “Autisme in veelvoud: het potentieel van life writing voor alternatieve vormen van subjectiviteit.” (Literatuurwetenschappen en Culturele Studies). Ze is nu postdoctoraal onderzoeker in het NeuroEpigenEthics team aan de Universiteit Antwerpen (filosofie).

コメント


bottom of page