top of page

Samenhangend vertellen en denken over anderen

In de leessessie van 26 oktober 2021 bespraken de leden van LAVA vzw het artikel ‘Developing an Effective Neuroscience-based Narrative Mentalizing Training for Adults with Autism Spectrum Disorders” van Tom Bylemans e.a. (Vrije Universiteit Brussel)).

Het artikel bespreekt een eerste onderzoek met het oog op de ontwikkeling van een training voor volwassenen met autisme die als doel heeft: het beter samenhangend vertellen en denken over anderen. Omdat eerder onderzoek heeft aangetoond dat het cerebellum (de kleine hersenen) bij autisme minder vlot communiceert met de andere hersengebieden, willen de onderzoekers middels deze training het cerebellum stimuleren en zo bewerkstelligen dat de persoon met autisme vanuit zichzelf (eigen beleving, ervaring en inzicht) de potentie ontwikkelt om sociale vaardigheden te hebben die niet vanuit aangeleerd gedrag voortkomen.

Tijdens de leessessie, die ingeleid werd door Tom Bylemans (VUB), konden de leden van LAVA vzw vragen stellen aan Tom.

Er werden vragen gesteld over genderverschillen, leeftijdsverschillen, de inspanningen die de training vergt en de duurtijd. De snelheid van leren van het cerebellum en hersenstimulatie kwamen aan bod. Ook werd gediscussieerd over het autobiografisch geheugen van mensen met autisme, over de verschillen tussen luisteren/praten en lezen/schrijven en over het verschil tussen compensatiestrategieën door aangeleerd gedrag en werkelijk eigen gesteld gedrag. De leden van LAVA vzw appreciëren sterk het participatieve karakter van het onderzoek, de open blik van de onderzoeker, de kritische manier waarop hij zelf naar het onderzoek durft te kijken en de mogelijkheden die hij ziet en openlaat voor vervolgonderzoek, waarbij ook de input van mensen met autisme welkom is en blijft. LAVA vzw is zeer geboeid door het onderzoek en dus benieuwd naar de resultaten ervan en naar het vervolgonderzoek.
Comentários


bottom of page